Wykaz przystanków udostępnianych operatorom i przewoźnikom

Proszę wpisać wynik dodawania:
=
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
=
Wykaz przystanków autobusowych na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego udostępnianych operatorom i przewoźnikom określony został w Uchwały Nr XLVI/582/21 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych w granicach administracyjnych Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Piotrków Trybunalski oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.