Wykaz przystanków udostępnianych operatorom i przewoźnikom

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
8 + 5 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
8 + 5 =
Wykaz przystanków autobusowych na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego udostępnianych operatorom i przewoźnikom określony został w Uchwale Nr XIII/150/15 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 26 sierpnia 2016 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych w granicach administracyjnych Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Piotrków Trybunalski oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
W celu korzystania z Dworca Autobusowego zlokalizowanego przy ul. Polskiej Organizacji Wojskowej należy uzgodnić zasady z jego korzystania z właścicielem dworca, tj. Przedsiębiorstwem Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Wolborskiej 6b.