Wykaz przystanków udostępnianych operatorom i przewoźnikom

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
5 + 6 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
5 + 6 =
Wykaz przystanków autobusowych na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego udostępnianych operatorom i przewoźnikom określony został w Uchwale Nr IV/43/19 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych w granicach administracyjnych Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Piotrków Trybunalski oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.