Raporty

Proszę wpisać wynik dodawania:
=
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
=

Klasyfikacji odcinków dróg ze względu na koncentrację wypadków śmiertelnych oraz ze względu na bezpieczeństwo sieci drogowej dla miejskiego odcinka sieci TEN-T tj. przebiegu drogi krajowej nr 12 na kierunku północ-południe oraz południe-północ w granicach administracyjnych miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

Zgodnie z art. 24m ust 1. Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j.  Dz. U. z 2018 r. poz. 2068 z późn. zm.) na drogach należących do transeuropejskiej sieci drogowej TEN-T co najmniej raz na trzy lata dokonuje się klasyfikacji odcinków dróg ze względu na koncentrację wypadków śmiertelnych oraz klasyfikacji odcinków dróg ze względu na bezpieczeństwo sieci drogowej.