Utrudnienia w ruchu drogowym

Proszę wpisać wynik dodawania:
=
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
=
Wykaz robót drogowych i oświetlenia na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego
realizowanych przez ZDiUM:

19.10.2021
1. Przebudowa przepustu w ul. Kasztelańskiej na odcinku od ul. Łódzkiej do ul. Wiatracznej – brak możliwości przejazdu, ruch przekierowany na trasę objazdu.
2. Remont nawierzchni jezdni na ul. Krakowskie Przedmieście na odcinku od Gazowni do granic miasta.
3. Remont nawierzchni jezdni na ul. Sulejowskiej na odcinku od ronda Bugaj do ul. Dalekiej.
4. Remont cząstkowy nawierzchni jezdni na:
- ul. C. Skłodowskiej,
- ul. Kopernika,
- ul. Świerczowskiej,
- ul. Przedborskiej.


18.10.2021
1. Przebudowa przepustu w ul. Kasztelańskiej na odcinku od ul. Łódzkiej do ul. Wiatracznej – brak możliwości przejazdu, ruch przekierowany na trasę objazdu.
2. Remont nawierzchni jezdni na ul. Krakowskie Przedmieście na odcinku od Gazowni do granic miasta.
3. Remont nawierzchni jezdni na ul. Sulejowskiej na odcinku od ronda Bugaj do ul. Dalekiej.