Od  soboty, 17 października 2020 r., na terenie całego kraju obowiązywał będzie jednakowy limit pasażerów w transporcie publicznym. W pojeździe będzie mogło podróżować równocześnie tyle osób, ile wynosi 50% miejsc siedzących lub 30% liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących, z zastrzeżeniem, że połowa miejsc siedzących musi pozostać wolna.
Piotrków Trybunalski znajduje się w strefie czerwonej, a co się z tym wiąże obowiązuje większy reżim sanitarny.
Uczestnikiem zabawy na placu zabaw może być wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną (dotyczy to również opiekunów).
Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta informuje, że na terenie targowiska obowiązuje nakaz zakrywania nosa i ust, noszenia rękawiczek jednorazowych lub stosowania środków do dezynfekcji rąk.
 
Od  soboty, 10 października 2020 r., decyzją Ministra Zdrowia miasto Piotrków Trybunalski znajdzie się w strefie czerwonej. W związku z tym w autobusach publicznego transportu zbiorowego obowiązywał będzie zmieniony limit pasażerów.
Z dniem 4 października 2020 r. w związku z wnioskami pasażerów wprowadzone zostaną korekty do rozkładu jazdy autobusów MZK.
W związku z otwarciem dla ruchu wyremontowanego fragmentu ul. Wojska Polskiego na odcinku od ul. Polskiej Organizacji Wojskowej do ul. Łódzkiej, z dniem 7 lipca br. ulegną zmianie trasy objazdów autobusów komunikacji miejskiej.
W związku z prowadzonymi pracami remontowymi ul. Zalesickiej i trudnościami w przejeździe autobusów MZK, od dnia 9 czerwca br. do odwołania, linia 8 od ul. Małopolskiej kursować będzie objazdem wytyczonym ul. Zalesicką, Anny, Świerczowską, Zamiejską, Zalesicką i dalej bez zmian.
Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta  (administrator targowisk miejskich) z dniem 01.06.2020r. znosi ograniczenia w funkcjonowaniu targowisk miejskich.
Od  poniedziałku 1 czerwca 2020 r. podwyższony został limit pasażerów w środkach transportu publicznego.