1 kwietnia na terenie całego kraju rozpocznie się Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021.
Wznowienie opłat w strefie płatnego parkowania.
W związku z wprowadzeniem Ustawy z dnia 31 marca 2020 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, (Dz. U. z 2020 roku, poz. 568, art. 15h ust 2 i 3 z póź. zm.)  ważność europejskiej karty parkingowej zostaje zachowana do 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii. Analogicznie ważność identyfikatora postojowego osoby niepełnosprawnej uprawniającego do bezpłatnego parkowania na terenie strefy płatnego parkowania w czasie 90 minut od zajęcia miejsca postojowego, zachowuje ważność na okres ważności europejskiej karty parkingowej osoby niepełnosprawnej.
 
Od dnia 18 stycznia br. wprowadzony zostanie nowy rozkład jazdy autobusów linii 5. Na wniosek pasażerów kurs w dni powszednie z pętli Wronia-Areszt Śledczy z godz. 15:45 zostanie przyspieszony na godz. 15:40.
Ponadto na wniosek Gminy Wola Krzysztoporska zmniejszeniu ulegnie liczba kursów wykonywanych do Bujen. Dotychczasowe kursy w dni powszednie nauki szkolnej z pętli Wolborska Os. Leśna o godz. 7:40 i 14:10 zostaną skrócone do Granicznej. Kursy z Bujen o godz. 8:34 i 15:04 zostaną zlikwidowane (kursy linii 5 rozpoczynać się będą z pętli Graniczna w dotychczasowych godzinach).
Przedłużona ważność abonamentu parkingowego.
 
Zawieszenie opłat za postój pojazdów na terenie strefy płatnego parkowania w okresie od 4 do 15 stycznia 2021 roku.
 

Skrócenie kursów linii nr 7 w dniu 30 grudnia 2020 r.
 
Informujemy że, dzień 24 grudnia 2020 roku (Wigilia) został wyznaczony jako dzień wolny od pracy dla Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta za święto 26 grudnia, przypadające w tym roku w sobotę.
Na mocy Uchwały Nr XXVIII/394/20 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 29 października 2020 r. oraz Porozumienia zawartego pomiędzy Łódzką Koleją Aglomeracyjną Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi a Miastem Piotrków Trybunalski, do korzystania z bezpłatnego przejazdu w komunikacji miejskiej zostały uprawnione osoby posiadające danego dnia ważny jednorazowy bilet Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej na przejazd w relacji Łódź Fabryczna – Piotrków Trybunalski. Dokumentem potwierdzającym takie uprawnienie jest bilet jednorazowy, obowiązujący danego dnia w relacji „tam” albo „tam i z powrotem” wydany przez Łódzką Kolej Aglomeracyjną. Porozumienie zostało zawarte na okres od 13 grudnia 2020 r. do 31 grudnia 2021 r.
Ponadto każda osoba posiadająca Piotrkowską Kartę Mieszkańca może korzystać ze zniżki na zakup biletów jednorazowych na pociągi ŁKA, która wynosi średnio 30%. Szczegóły na stronie Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej.