Zmiany w opłacie Strefy Płatnego Parkowania

Proszę wpisać wynik dodawania:
=
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
=
30-03-2021
Informujemy że od dnia 1 kwietnia 2021 roku wysokość części stawek w SPP ulega zmianie.
- opłata abonamentowa, uprawniająca do postoju na obszarze całej strefy, w czasie obowiązywania opłat, na okres 30 kolejnych dni - 120,00 zł. Dla osób posiadających Piotrkowską Kartą Mieszkańca, będących właścicielami (współwłaścicielami) pojazdu, koszt nabycia opłaty abonamentowej uprawniającej do postoju na obszarze całej strefy, w czasie obowiązywania opłat, na okres 30 kolejnych dni, wynosi 85,00 zł.
 
- za brak w czasie kontroli dokumentu potwierdzającego uiszczenie opłat parkingowych, pobiera się opłatę dodatkową w wysokości 150,00 zł. W przypadku dokonania wpłaty opłaty dodatkowej w Biurze Strefy Płatnego Parkowania lub przelewem na rachunek bankowy ZDiUM w dniu jej wystawienia lub w następnym dniu roboczym, pobiera się opłatę w wysokości 100,00zł.
 
- za przekroczenie czasu opłaconego postoju pobiera się opłatę dodatkową w wysokości 30,00 zł.

Więcej o stawkach i regulaminie SPP (tutaj)
← powrót