Zawieszenie opłat do 15 stycznia 2021

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
7 + 3 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
7 + 3 =
31-12-2020
Zawieszenie opłat za postój pojazdów na terenie strefy płatnego parkowania w okresie od 4 do 15 stycznia 2021 roku.
 
W związku z opóźnieniem terminu dostawy nowych parkomatów zamówionych przez Spółkę City Parking Group S.A.z Grudziądza, która od stycznia 2021 roku odpowiedzialna jest za zorganizowanie i administrowanie Strefy Płatnego Parkowania niestrzeżonego na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego od 4 do 15 stycznia 2021 roku nie będą pobierane opłaty za postój pojazdów na terenie strefy płatnego parkowania.
Firma FLOWBIRD (Francja) nie wywiązała się z ustalonego terminu dostawy parkomatów z przyczyn od siebie niezależnych tj. dodatkowe obostrzenia wprowadzone przez rządy, rosnąca liczba przypadków zakażeń na COVID-19, izolacja pracowników
i podwykonawców.  
W oparciu o przepisy Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j.: Dz.U.2020 poz. 1842 z późn. zm.) podpisany został aneks do zawartej umowy. Najważniejsze postanowienia w/w aneksu to:
  1. Biuro obsługi strefy płatnego parkowania zostanie uruchomione dla klientów od dnia 11 stycznia 2021 r.
Siedziba Biura nie ulega zmianie. Mieścić się ono będzie nadal przy ul. Słowackiego 20, I piętro. Czynne będzie od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 18.00. Numery telefonów do Biura (aktywne od 11.01.2021): 721 629 333; 721 636 222.
  1. Od 18 stycznia 2020 r. wznowiony zostanie pobór opłat za parkowanie pojazdów
    na terenie strefy płatnego parkowania.
 
Wszelkie informacje na temat funkcjonowania strefy płatnego parkowania można uzyskać
w Zarządzie Dróg i Utrzymania Miasta w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Kasztanowej 31, tel.: 44 732 05 82; 44 732 05 34.
 
← powrót