Skutki orkanu

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
6 + 7 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
6 + 7 =
14-11-2017
zdjęcie
W wyniku działania orkanu „Ksawery” w nocy z 5.10.2017 na 6.10.2017, na terenie dróg, skwerów i parków, wykrotom i wiatrołomom uległo dziesiątki drzew.
Każdego dnia ujawniane są kolejne przypadki uszkodzenia drzewostanu. Wobec powyższego służby miejskie kolejny tydzień usuwają skutki wichury. W pierwszej kolejności podejmowane są działania w stosunku do drzew, które zagrażają bezpieczeństwu ludzi lub mienia lub tarasują ciągi komunikacyjne itp. Część prac, np. takich jak usunięcie wielu wyrwanych korzeni, będzie rozłożona w czasie, bowiem obowiązujące prawo, w niektórych przypadkach, wymaga decyzji odpowiednich organów przed usunięciem uszkodzonego drzewa. Szacujemy, że usuwanie skutków orkanu może potrwać do końca roku.
← powrót