Przedłużona ważność „zegarów” dla osób niepełnosprawnych

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
2 + 3 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
2 + 3 =
14-01-2021
W związku z wprowadzeniem Ustawy z dnia 31 marca 2020 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, (Dz. U. z 2020 roku, poz. 568, art. 15h ust 2 i 3 z póź. zm.)  ważność europejskiej karty parkingowej zostaje zachowana do 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii. Analogicznie ważność identyfikatora postojowego osoby niepełnosprawnej uprawniającego do bezpłatnego parkowania na terenie strefy płatnego parkowania w czasie 90 minut od zajęcia miejsca postojowego, zachowuje ważność na okres ważności europejskiej karty parkingowej osoby niepełnosprawnej.
 
← powrót