Place zabaw i siłownie zewnętrzne otwarte

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
2 + 1 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
2 + 1 =
02-06-2020
zdjęcie
Place zabaw i siłownie zewnętrzne administrowane przez Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta w Piotrkowie Trybunalskim są już dostępne.
Dokonany został przegląd techniczny urządzeń, gdzie było to konieczne wykonano drobne naprawy i prace modernizacyjne. Trwa wymiana piachu we wszystkich piaskownicach.
Należy jednak pamiętać, że nadal występuje stan epidemii wywołany wirusem SARS-CoV-2. Na placach zabaw i siłowniach zewnętrznych obowiązują prawnie ustanowione ograniczenia, nakazy i zakazy takie jakie dotyczą przestrzeni otwartej tj. m.in. zachowanie 2 metrów  odległości od innych użytkowników a jeżeli nie jest to możliwe konieczność noszenia maseczek.
         Za respektowanie przepisów sanitarnych przez dzieci odpowiedzialność ponoszą rodzice i opiekunowie.  Za ich złamanie grozi odpowiedzialność finansowa.
         W trosce o bezpieczeństwo swoje i innych z urządzeń siłowni zewnętrznych należy korzystać w rękawiczkach jednorazowych.

Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego dla funkcjonowania placów zabaw (zlokalizowanych na otwartym powietrzu) w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce.
← powrót