Odpowiedź na post Radnego Rady Miasta

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
8 + 1 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
8 + 1 =
21-05-2020
zdjęcie
Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta prostuje nieprawdziwe informacje, które zostały umieszczone w mediach społecznościowych przez Radnego Rady Miejskiej, w sprawie opłat targowych obowiązujących na terenie Piotrkowa Trybunalskiego.
  1. Ubiegłoroczna zmiana stawek opłat targowych, podyktowana była zmianą stawek stałych składników kosztów utrzymania targowisk miejskich, tj. prąd, woda, wywóz odpadów, dozór i inne. Nadmienić należy, że od kilkunastu lat stawki pozostawały na niezmienionym poziomie.
  2. Wskazywane kalkulacje, takie jak 1 000 samochodów, w każdy dzień tygodnia, od których pobierana jest opłata, nie są poparte precyzyjnymi danymi. Auta służące do czynności handlowych pojawiają się przede wszystkim w dni handlowe, takie jak wtorek, piątek czy niedziela i rzadko przekraczają 100 dziennie, maksymalnie 500 tygodniowo, a nie 1 000 dziennie (czyli 7 000 tygodniowo!), jak wynika z danych podanych przez Pana Radnego (nawet jeśli w działaniu matematycznym wskazanym przez Pana Radnego założone wyliczenie miało wynieść 1000 tygodniowo, to i tak te dane są zawyżone). Średnia opłata za pojazd służący do prowadzenia handlu rzadko przekracza 25 zł, ewentualnie ok 40 zł na targowisku prywatnym przy ul. Dmowskiego (nie dotyczy pojazdów sprzedawanych w soboty), a to też zależy nie od tonażu czy kategorii pojazdu (wyjątkiem jest targowisko przy ul. Bawełnianej), co błędnie przytacza Pan Radny, a od zajętego obszaru przez dany pojazd. Żadne dane przedstawiające rzekome zarabianie na samochodach, które służą do prowadzenia handlu, nie mają poparcia w faktach.Zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi, za pojazd służący do wyładunku towaru nie jest pobierana opłata. Do godz. 9:00 handlujący mają możliwość swobodnego wyładunku i dostawy towaru, bez ponoszenia opłat. Natomiast opłata pobierana jest za pojazd służący do prowadzenia handlu pozostawiony na targowisku po godz. 9:00 i nie jest to nowy obowiązek a istniejący od wielu lat, na podstawie obowiązujących aktów prawnych (Opłata za każdy metr kwadratowy zajęty przez auto służące do handlu, na targowisku przy ulicy Targowej wynosi 3 zł).
  3. Nierzetelne jest podawanie danych jakoby handlujący zajmowali średnio 15 m2 na placu targowym. Rozpiętość wielkości stoisk jest zróżnicowana, stoiska mają zwykle od 1m2 do 15 m2, z przewagą stoisk o mniejszej powierzchni.
← powrót