KOMUNIKAT

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
4 + 9 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
4 + 9 =
05-11-2020
Komunikat w sprawie obsługi interesantów w Zarządzie Dróg i Utrzymania Miasta  w Piotrkowie Trybunalskim
 
Zarząd Dróg i Utrzymania  Miasta w Piotrkowie Trybunalskim informuje, że  od dnia 05.11.2020r. do odwołania będzie obowiązywał brak wstępu interesantów do siedziby Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta.
W wyjątkowych sytuacjach konieczne jest wcześniejsze telefoniczne uzgodnienie terminu spotkania z pracownikiem Zarządu.
Dokumenty w formie papierowej ( wnioski, faktury, wszelka korespondencja) składane w Zarządzie Dróg i Utrzymania Miasta w Piotrkowie Trybunalskim należy wrzucać do oznakowanego pudła podawczego znajdującego się przy wejściu do Zarządu, z wyjątkiem ofert przetargowych, które należy przekazać pracownikowi merytorycznemu.
Wnioski składane w wersji papierowej muszą być kompletne tj. zawierać niezbędne załączniki, których wykaz wraz z drukiem wniosku dostępne są  na stronie BIP Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta w zakładce DO POBRANIA.

Interesanci proszeni są o pozostawianie przy wnioskach numerów kontaktowych aby pracownicy Zarządu mogli się z nimi kontaktować w celu uzgodnienia ewentualnych braków i niejasności dot. złożonych wniosków.
 
Poniżej przedstawiamy Państwu aktualne numery kontaktowe :
   

Dział Utrzymania Zieleni i Porządku

tel. 44 733 92 56
tel. 44 732 03 61
tel. 44 732 03 62
Kierownik Działu tel. kom.  609103816
email: sekretariat@zdium-piotrkow.pl

Dział Decyzji Administracyjnych

 tel. 44 733 94 74
email:  sekretariat@zdium-piotrkow.pl
INFORMACJA DOTYCZĄCA UZYSKIWANIA ZEZWOLEŃ NA ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO
Informujemy, że zezwolenia na zajęcie pasa drogowego będą wydawane tylko i wyłącznie na podstawie skompletowanych już wniosków (nie ma w tej chwili możliwości kserowania i uzupełniania dokumentów w siedzibie ZDiUM!).
Składając wniosek należy przede wszystkim zwrócić uwagę na warunki określone w decyzji  lokalizacyjnej, uzyskanej wcześniej od Zarządu Dróg, tj. sprawdzić, czy był wymagany projekt czasowej organizacji ruchu i projekt odtworzenia nawierzchni.
Jeśli projekty były wymagane muszą być one zatwierdzone i załączone do wniosku o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego.
UWAGA – termin zajęcia pasa drogowego ustalamy telefonicznie z pracownikiem Działu Decyzji Administracyjnych
                tel.
(44) 733 94 74.
Przygotowane zezwolenia będą wysyłane na wskazany adres (może to być również adres e – mail)

Zamówienia Publiczne

tel. 44 733 92 57
email: zp@zdium-piotrkow.pl

Dział Komunikacji 

tel. 44 732 05 82
tel. 44 732 05 34
tel. 44 732 03 08
Kierownik Działu tel. kom.  609103846
email: sekretariat@zdium-piotrkow.pl

Dział Utrzymania Dróg i Inżynierii Ruchu 

tel. 44 733 92 55

Kierownik Działu tel. kom.  609103836
 

← powrót