INFORMACJA

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
2 + 1 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
2 + 1 =
28-06-2019
Informacja dla właścicieli (dzierżawców) pojemników przeznaczonych do zbiórki odzieży używanej , zlokalizowanych na terenach będących własnością Gminy Piotrków Trybunalski.
Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta w Piotrkowie Trybunalskim wzywa właścicieli (dzierżawców) pojemników przeznaczonych do zbiórki odzieży używanej, zlokalizowanych na terenach będących własnością Gminy Piotrków Trybunalski - do osobistego, pilnego kontaktu (ulica Kasztanowa 31, pok. nr 3).
← powrót