Ze względu na obowiązywanie stanu epidemii i mocno zmniejszony popyt na usługi przewozowe, z dniem 30 marca 2020 r. do odwołania wprowadza się ograniczenia w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej.
 
Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta – administrator targowisk miejskich informuje, że z dniem 24.03.2020 roku wprowadzono w życie Zarządzenie Nr 96 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 24.03.2020 roku w sprawie możliwości zawieszenia pobierania opłaty za świadczenie przez administratora usługi rezerwacji stanowiska handlowego na zorganizowanych targowiskach miejskich oraz miejscach wyznaczonych do handlu w Piotrkowie Trybunalskim, określonego w Zarządzeniu Nr 428 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 12.11.2019 roku.
         Pełna treść niniejszego Zarządzenia zamieszczona została w zakładce Zieleń – Porządek – Inne / Targowiska.    LINK
Na mocy Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz.U.2020 poz. 522) w okresie od 25 marca do dnia 11 kwietnia 2020 r. środkami publicznego transportu zbiorowego można przewozić, w tym samym czasie, nie więcej osób, niż wynosi połowa miejsc siedzących.
            Pasażerowie zobowiązani są do bezwzględnego stosowania się do w/w nakazu. Należy zajmować co drugie miejsce siedzące w autobusie
Zakaz dotyczy działań profilaktycznych związanych z rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej koronawirusem. Zakaz obowiązuje do odwołania.
W dniu 20 marca br. przy zbiegu ul. Żwirki i Gospodarczej w Piotrkowie Trybunalskim posadowiono odnowioną wiatę przystankową, zaliczaną do zbioru małej architektury miejskiej. Teren pod wiatą został utwardzony poprzez wyłożenie płytami chodnikowymi. Jej przeznaczeniem jest ochrona pieszych przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, a zatem, polepszy ona komfort osób oczekujących na transport publiczny.
 
W związku ze zbliżającym się okresem wiosennym i sprzyjającymi warunkami pogodowymi, trwają prace porządkowe na terenie miasta. Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta oraz Straż Miejska apeluje do właścicieli i zarządców nieruchomości o uporządkowanie terenów prywatnych oraz chodników do nich przylegających. Liczymy na współpracę w podnoszeniu estetyki i czystości miasta.
Od 18 marca 2020r. pasażerowie komunikacji miejskiej i regionalnej mogą korzystać z odnowionej wiaty przystankowej usytuowanej przy ul. Żelaznej przy skrzyżowaniu z ul. Roosevelta. Teren pod zmodernizowaną wiatę został wyprofilowany i wyłożony płytami chodnikowymi.
Mimo tego, że słoneczna aura wręcz zachęca do korzystania z urządzeń zabawowych na miejskich placach zabaw, prosimy o rozwagę i nie przychodzenie z dziećmi do tych miejsc. Prosimy też aby rodzice uczulali na ten fakt dzieci starsze. W dobie zagrożenia zdrowia i życia ludzkiego, lepiej nie kusić losu i wybrać inny, bezpieczniejszy sposób spędzenia wolnego czasu.
Rozwagą i odpowiedzialnością należy się wykazać w korzystaniu z urządzeń siłowni i boisk plenerowych.
Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta – administrator targowisk miejskich informuje, iż z powodu ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, iż od dnia 20 marca 2020 roku do odwołania administracja targowisk będzie NIECZYNNA.
Opłatę za usługę rezerwacyjną będzie można dokonać wyłącznie przelewem na konto bankowe wskazane na fakturze.
 
Za utrudnienia przepraszamy.

 
Z dniem 16.03.20120 r przewoźnicy wykonujący przewozy w ramach komunikacji regionalnej w granicach powiatu Piotrków Trybunalski, znacznie ograniczają realizowanie kursów na przedmiotowych liniach.