W dniu 21 maja 2020 r. Zarząd Nextbike Polska S.A. wystosował oficjalne pismo do Dyrektora Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta w Piotrkowie Trybunalskim, w którym zapewnił, że wbrew doniesieniom pojawiającym się w mediach, spółka nie upada.
Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta prostuje nieprawdziwe informacje, które zostały umieszczone w mediach społecznościowych przez Radnego Rady Miejskiej, w sprawie opłat targowych obowiązujących na terenie Piotrkowa Trybunalskiego.
Od  poniedziałku 18 maja podwyższony limit pasażerów w środkach transportu publicznego.
Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta informuje, że od dnia 19 maja 2020 roku przywraca funkcjonowanie targowisk administrowanych przez miasto Piotrków Trybunalski, ograniczonych dotychczas tylko do sprzedaży produktów spożywczych i higienicznych, także o pozostały asortyment. Zniesienie ograniczeń dotyczy wyłącznie podmiotów posiadających rezerwację stanowisk handlowych.
Z dniem 11 maja 2020 r. wprowadzone zostaną zmiany w obowiązujących specjalnych rozkładach jazdy dla linii 2 i 9.
29-04-2020

Hotele dla owadów

W celach rozwijania bioróżnorodności na terenie miasta pojawiły się cztery ciekawe konstrukcje.
Ze względu na obowiązywanie stanu epidemii i wynikających z tego powodu ograniczeń w przemieszczaniu się ludności do niezbędnego minimum, wprowadza się zmiany w rozkładzie jazdy obowiązującym od dnia 30 marca 2020 r.
W środę (1.04) na miejskich przystankach przeprowadzana jest dezynfekcja. Prace mają na celu minimalizację ryzyka zarażeń koronawirusem.
Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta w Piotrkowie Trybunalskim poszukuje wykonawcy usługi polegającej na dezynfekcji wiat i konstrukcji przystankowych.
26-03-2020

Uwaga! Uwaga!

Z uwagi na obowiązujący stan epidemii, prosimy interesentów o ograniczenie bezpośrednich wizyt w siedzibie Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta do niezbędnego minimum, najlepiej po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu.